หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


ประกาศสำนักทะเบียน การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เปิดอ่าน 121ครั้ง