หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน/ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อขอรับบริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลเมืองคงเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เปิดอ่าน 20ครั้ง