หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


การประชุมสภาการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖

             ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองคง ลงวันที่ 25 มกราคม 2566 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2566 นั้น

           ดังนั้น สภาเทศบาลตำบลเมืองคง กำหนดประชุมสภาการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง  อ.คง จ.นครราชสีมาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เปิดอ่าน 16ครั้ง