หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


ประกาศสภา การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2565

           ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองคง ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2565 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นั้น

           ดังนั้น สภาเทศบาลตำบลเมืองคง มีกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เปิดอ่าน 69ครั้ง