หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สา่ม ครั้งที่ 3 ประจำปี2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สา่ม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565

       วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เปิดอ่าน 31ครั้ง