หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


ประกาศประกวดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อลอดเหลี่ยมฯอ่างเก็บฯ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อลอดเหลี่ยม(Box Cultvert) อ่างเก็บน้ำบ้านหนองแขม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เปิดอ่าน 97ครั้ง