หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2565

       วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคงเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เปิดอ่าน 10ครั้ง