หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


ประกาศประกวดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายถนนสระลอยกระทงไปทางวัดตะคร้อฯ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายถนนสระลอยกระทงไปทางวัดตะคร้อ ช่วงหน้าวัดตะคร้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เปิดอ่าน 61ครั้ง