หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนฯด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน ประตูพร้อมรั้วโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง ด้วยวิธีประกวอราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เปิดอ่าน 100ครั้ง