หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   ต่อไป 
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอนุบาลแบบฐานแผ่ ครั้งที่ ๔
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบฐานแผ่ (รกัส สน.ศท.อนุบาล ๘) เทศบาลตำบลเมืองคง ครั้งที่ ๘

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างส้วมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง ครั้งที่๔
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างส้วมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง (รหัส สน.ศท.ส๑๐)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางลาดและลานจอดรถ สำหรับผู้พิการ
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางลาดและลานจอดรถ สำหรับผู้พิการ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคงและหอประชุมตระกูลสุข


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบฐานแผ่(รหัสสน.ศท.อนุบาล๘)ครั้งที๓
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศท.อนุบาล ๘) ครั้งที่ ๓ เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมโรงเรียนอนุบาล(รหัสสน.ศท.ส๑๐)ครั้งที๓และเอกสารสอบ
ประกาศ , เอกสารสอบราคา ,ใบแสดงปริมาณงานก่อสร้าง (ปร.5 ,ปร.4) โครงการก่อสร้างส้วมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง (รหัส สน.ศท.ส๑๐) ครั้งที่ ๓

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัสติกคอนกรีตถนนสายลูกเสือชาวบ้าน
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายลูกเสือชาวบ้านช่วงหน้าบ้านประธานสภาฯ เชื่อมถนนเทศบาล ๑

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมโรงเรียนอนุบาล(รหัสสน.ศท.ส๑๐)เทศบาลตำบลเมืองคงครั้งที2
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างส้วมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง (รหัส สน.ศท.ส๑๐)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.๒)ครั้งที2
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.๒) เทศบาลตำบลเมืองคง ครั้งที่ ๒

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบฐานแผ่(รหัสสน.ศท.อนุบาล๘)ครั้งที2
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศท.อนุบาล ๘) ครั้งที่ ๒ เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบฐานแผ่(รหัส สน.ศท.อนุบาล๘)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศท.อนุบาล ๘) เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างส้วมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างส้วมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง (รหัส สน.ศท.ส ๑๐) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) เทศบาลตำบลเมืองคง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล ๕ ๒๕๕๗
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล 5 รายละเอียดโครงการ งานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.03 เมตร กว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาวประมาณ 664 เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสันติสุข ๒๕๕๗
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสันติสุข รายละเอียดโครงการ งานปรับปรุงแอสฟัสท์ติกคอนกรีตหนา 0.03 เมตร กว้างเฉลี่ย 13.50 เมตร ยาวประมาณ 294.5 เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 3,568

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล ๒ ๒๕๕๗
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล 2 (ช่วงหน้าบ้านพักนายอำเภอคง) รายละเอียดโครงการ งานปรับปรุงแอสฟัสท์ติกคอนกรีตหนา 0.03 เมตร กว้างเฉลี่ย 11.00 เมตร ยาวประมาณ 306 เมตร หรือพื้นที่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้อง CCTV ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เป็นกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 15 ชุด ในแต่ละชุดมีกล้องไม่น้อยกว่า 4 ตัว พร้อมเครื่องบันทึกวีดีโอแบบดิจิตอล พร้อมสายกล้องวงจรปิด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคงคนครพิทักษ์ ช่วงหน้าวัดตะคร้อจนสุดเขตเทศบาล
ครงการซ่อมแซมถนนคงคนครพิทักษ์ ช่วงหน้าวัดตะคร้อจนสุดเขตเทศบาล รายละเอียดโครงการ รื้อถอนถนนลาดยางและก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 10 เมตร ยาวประมาณ 60 เมตร และถนน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศสอบราคาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ รายละเอียดโครงการ ตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลตำบลเมืองคง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการตัดถนนวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณเทศบาล ๕
โครงการตัดถนนวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนเทศบาล 5 ช่วงหน้าบ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 11 ชุมชนคง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง