หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   ต่อไป 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ปปช.001โครการก่อสร้างตัดถนนวางท่อถ.คงคนครพิทักษ์ฯ
โครกงรก่อสร้างตัดถนนวางท่อ คสล. บริเวณถนนคงคนครพิทักษ์ช่วงสามแยกโรงเรียนวันครูฯ ถึงลำห้วยกุดรังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก(e-bidding

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

แบบโครกงรก่อสร้างตัดถนนวางท่อคสล.บริเวณถนนคงคนครพิทักษ์ช่วงสามแยกโรงเรียนวันครูฯ
แบบแปลนโครกงรก่อสร้างตัดถนนวางท่อ คสล. บริเวณถนนคงคนครพิทักษ์ช่วงสามแยกโรงเรียนวันครูฯ ถึงลำห้วยกุดรังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก(e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

สรุปผลการประมาราคาก่อสร้างปร.4 ปร.5โครงการก่อสร้างตัดถนนวางท่อฯถนนคงคนครพิทักษ์ฯ
โครกงรก่อสร้างตัดถนนวางท่อ คสล. บริเวณถนนคงคนครพิทักษ์ช่วงสามแยกโรงเรียนวันครูฯ ถึงลำห้วยกุดรัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

แบบแปลนก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคสล.ฯ ถนนหน้าสถานีรถไฟเมืองคง
โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหน้าสถานีพถไฟเมืองคงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประมาณราคาปร.4 ปร.5โครงการวางท่อระบายน้ำฯถนนหน้าสถานีรถไฟเมืองคง
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหน้าสถานีพถไฟเมืองคงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ตารางวงเงินงบประมาณฯ ปปช.01 โครงการก่อสร้างวางท่อฯถนนหน้าสถานีรถไฟเมืองคง
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหน้าสถานีรถไฟเมืองคง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระายน้ำคสล.ฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหน้าสถานีรถไฟเมืองคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-gidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ตารางประมาณราคาจ้าง ปปช.01
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง และคุณลักษณะเฉพาะ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนนพาราแแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(e-bidding)
ประกาศประกวดการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติคอนกรีต ถนนคงคนครพิทักษ์ ซอย7 เชื่อมซอย 6

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศจัดซื้อรถยนต์(ดีเชล) ขนาด ๑ ตัน ดับเบิ้ลแคบ
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเชล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ๔ ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศจัดซื้อรถยนต์(ดีเชล) ขนาด ๑ ตัน แบบธรรมดา
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทึก(ดีเชล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบธรรมดา ประตูด้วยวิธีประกวดราคาฯ(e-biding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประกาศจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนคงคนครพิทักษ์ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนคงคนครพิทักษ์ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงินงบประมาณ๔๔๒,๐๐๐บาท

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนคงคนครพิทักษ์ ซอย ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างค.ส.ล. บริเวณข้างเทศบาลพร้อมวางท่อระบายน้ำ
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างค.ส.ล. บริเวณข้างเทศบาลพร้อมวางท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าวันที่ ๑๗-๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.บริเวณหน้าโรงฆ่าสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราค
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.บริเวณหน้าโรงฆ่าสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๑๗- ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ และเสนอราคาในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๕
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๑๗- ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ และเสนอราคาในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ(ปปช.๐๑)โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถ.เทศบาล๕
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ(ปปช.๐๑)โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.บริเวณข้างเทศบาลฯ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง