หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   ต่อไป 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคงคนครพิทักษ์ซอย 7
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคงคนครพิทักษ์ซอย 7

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแขม
ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแขม หมู่ที่ 4 บ้านหนองแขม ตำบลดอนใหญ่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศยกเลิกประกวดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแขม
ประกาศยกเลิกประกวดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแขม หมู่ที่ 4 บ้านหนองแขม ตำบลดอนใหญ่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแขม
ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแขม หมู่ที่ 4 บ้านหนองแขม ตำบลดอนใหญ่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

แบบรูปก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแขม
แบบรูปก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแขม หมู่ที่ 4 บ้านหนองแขม ตำบลดอนใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแขม
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแขม หมู่ที่ 4 บ้านหนองแขม ตำบลดอนใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศร่างประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคารับฟังความคิดเห็นแบบรูปและรายการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองแขม หมู่ที่ 4 บ้านหนองแขม ตำบลดอนใหญ่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง