หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


 

ชื่อชุมชน

หมู่ที่

จำนวนประชากร

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

หลังคาเรือน

ตำบลเมืองคง

1. ทะเบียนบ้านกลาง

2. ชุมชนตลาดและหนองโพธิ์-โนนตะขบ

3. ชุมชนคงสามัคคี

4. ชุมชนตะคร้อ

5.ชุมชนห้วยน้อย

 

0

8

3,11

7

1

 

37

653

132

244

73

 

29

690

158

265

78

 

66

1,343

290

509

151

 

0

625

114

173

40

 

รวมทั้งสิ้น

 

1,102

1,191

2,293

979

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -