หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล

“เมืองคงก้าวไกล  ใส่ใจพัฒนา  สนับสนุนการศึกษา  เศรษฐกิจก้าวหน้า  นำพาคุณภาพชีวิตที่ดี”


     ข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
อ่าน 20 ครั้ง
     ข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
อ่าน 18 ครั้ง
     ข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
อ่าน 42 ครั้ง

  1.  เทศบาลตำบลตำบลเมืองคง ได้เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาคงคนคร ลีกคัพครั้งที่ 1   อ่าน 135 ครั้ง 
  2.  ลานกีฬา/สนามกีฬา ในเขต ทต.เมืองคง  อ่าน 114 ครั้ง
  3.  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  อ่าน 186 ครั้ง
  4.  การประเมินคุณธรมมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบ 2566 อ่าน 174 ครั้ง
  5.  ประชาสัมพันธ์เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมสิทธิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  อ่าน 253 ครั้ง
  1.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2566  อ่าน 50 ครั้ง 
  2.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566  อ่าน 49 ครั้ง
  3.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566  อ่าน 45 ครั้ง
  4.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566  อ่าน 53 ครั้ง
  5.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2566  อ่าน 50 ครั้ง
  1.  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนคงสามัคคี  อ่าน 66 ครั้ง 
  2.  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนหนองโพธิ์ - โนนตะขบ  อ่าน 72 ครั้ง
  3.  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนตลาด  อ่าน 74 ครั้ง
  4.  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนตะคร้อ  อ่าน 68 ครั้ง
  5.  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนห้วยน้อย  อ่าน 70 ครั้ง
  1.  ประกาศสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566  อ่าน 66 ครั้ง 
  2.  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  อ่าน 71 ครั้ง
  3.  ประกาศสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2  อ่าน 84 ครั้ง
  4.  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566  อ่าน 81 ครั้ง
  5.  ประกาศสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1  อ่าน 74 ครั้ง

ลิงค์แนะนำ

  สมัครสมาชิก     เข้าสู่ระบบสมาชิก     ออกจากระบบสมาชิก
    ตั้งกระทู้ใหม่     อ่านทั้งหมด

017   คำถามที่พบบ่อย (Q & A) โดย admin วันที่ 16 มี.ค   อ่าน 501 ออกความเห็น 0