หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล

“เมืองคงก้าวไกล  ใส่ใจพัฒนา  สนับสนุนการศึกษา  เศรษฐกิจก้าวหน้า  นำพาคุณภาพชีวิตที่ดี”


     ข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566
อ่าน 2 ครั้ง
     ข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566
อ่าน 2 ครั้ง
     ข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566
อ่าน 2 ครั้ง

  1.  เทศบาลตำบลตำบลเมืองคง ได้เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาคงคนคร ลีกคัพครั้งที่ 1   อ่าน 77 ครั้ง 
  2.  ลานกีฬา/สนามกีฬา ในเขต ทต.เมืองคง  อ่าน 60 ครั้ง
  3.  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  อ่าน 127 ครั้ง
  4.  การประเมินคุณธรมมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบ 2566 อ่าน 121 ครั้ง
  5.  ประชาสัมพันธ์เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมสิทธิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  อ่าน 204 ครั้ง
  1.  ประกาศประกวดราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคงคนครพิทักษ์ซอย 7  อ่าน 44 ครั้ง 
  2.  ประการผลการคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาสที่ 3/2565 อ่าน 55 ครั้ง
  3.  ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแขม  อ่าน 61 ครั้ง
  4.  ประกาศยกเลิกประกวดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแขม  อ่าน 66 ครั้ง
  5.  ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแขม  อ่าน 68 ครั้ง
  1.  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนคงสามัคคี  อ่าน 23 ครั้ง 
  2.  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนหนองโพธิ์ - โนนตะขบ  อ่าน 24 ครั้ง
  3.  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนตลาด  อ่าน 23 ครั้ง
  4.  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนตะคร้อ  อ่าน 21 ครั้ง
  5.  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนห้วยน้อย  อ่าน 22 ครั้ง
  1.  ประกาศสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566  อ่าน 17 ครั้ง 
  2.  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  อ่าน 17 ครั้ง
  3.  ประกาศสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2  อ่าน 27 ครั้ง
  4.  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566  อ่าน 29 ครั้ง
  5.  ประกาศสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1  อ่าน 29 ครั้ง

ลิงค์แนะนำ

  สมัครสมาชิก     เข้าสู่ระบบสมาชิก     ออกจากระบบสมาชิก
    ตั้งกระทู้ใหม่     อ่านทั้งหมด

017   คำถามที่พบบ่อย (Q & A) โดย admin วันที่ 16 มี.ค   อ่าน 375 ออกความเห็น 0