หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล

“เมืองคงก้าวไกล  ใส่ใจพัฒนา  สนับสนุนการศึกษา  เศรษฐกิจก้าวหน้า  นำพาคุณภาพชีวิตที่ดี”


     วันที่ 22 ธันวาคม 2565
อ่าน 62 ครั้ง
     วันที่ 22 ธันวาคม 2565
อ่าน 51 ครั้ง
     
อ่าน 44 ครั้ง

  1.  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  อ่าน 17 ครั้ง 
  2.  การประเมินคุณธรมมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบ 2566 อ่าน 22 ครั้ง
  3.  ประชาสัมพันธ์เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมสิทธิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  อ่าน 98 ครั้ง
  4.  ประชาสัมพันธ์การใช้แอพลิเคชั่น​ TraffyFondue อ่าน 140 ครั้ง
  5.  ประชาสัมพันธ์การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการทำศพ  อ่าน 94 ครั้ง
  1.  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ฯ  อ่าน 16 ครั้ง 
  2.  ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกังหันตีน้ำโซล่าเซลล์  อ่าน 41 ครั้ง
  3.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 อ่าน 60 ครั้ง
  4.  ประกาศประกวดราคาก่อสร้างสนากีฬา สนามฟุตบอลฯ  อ่าน 55 ครั้ง
  5.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2565  อ่าน 83 ครั้ง
  1.  รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   อ่าน 15 ครั้ง 
  2.  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเมืองคง ประจำปีงบ  อ่าน 17 ครั้ง
  3.  วิธีการแสดงใบอนุญาต โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๖  อ่าน 18 ครั้ง
  4.  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลเมืองคง พ.ศ.๒๕๖๖  อ่าน 16 ครั้ง
  5.  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน ธ.ค.65  อ่าน 52 ครั้ง
  1.  ประกาศสภาฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย 4 ประจำปี 2565  อ่าน 13 ครั้ง 
  2.  ประกาศสภาฯ เรื่อง ระเบียบสภาฯว่าด้วยการดำเนินการของ ปชช.ในการเข้าชื่อและเสนอฯ  อ่าน 14 ครั้ง
  3.  ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2566 ฯ  อ่าน 15 ครั้ง
  4.  การประชุมสภาการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖  อ่าน 15 ครั้ง
  5.  ประกาศสภา การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2565  อ่าน 68 ครั้ง

ลิงค์แนะนำ

  สมัครสมาชิก     เข้าสู่ระบบสมาชิก     ออกจากระบบสมาชิก
    ตั้งกระทู้ใหม่     อ่านทั้งหมด

017   คำถามที่พบบ่อย (Q & A) โดย admin วันที่ 16 มี.ค   อ่าน 188 ออกความเห็น 0