หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล

“เมืองคงก้าวไกล  ใส่ใจพัฒนา  สนับสนุนการศึกษา  เศรษฐกิจก้าวหน้า  นำพาคุณภาพชีวิตที่ดี”


     ความคืบหน้าโครงการซ่อมสร้างถนนเส้นหน้าโรงเรียนเมืองคง
อ่าน 30 ครั้ง
     วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565
อ่าน 32 ครั้ง
     วันนวัตกรรมแห่งชาติ
อ่าน 28 ครั้ง

  1.  ประชาสัมพันธ์เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมสิทธิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  อ่าน 47 ครั้ง 
  2.  ประชาสัมพันธ์การใช้แอพลิเคชั่น​ TraffyFondue อ่าน 56 ครั้ง
  3.  ประชาสัมพันธ์การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการทำศพ  อ่าน 46 ครั้ง
  4.  แบบบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  อ่าน 46 ครั้ง
  5.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.) พ.ศ.๒๕๖๑  อ่าน 42 ครั้ง
  1.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 อ่าน 2 ครั้ง 
  2.  ประกาศประกวดราคาก่อสร้างสนากีฬา สนามฟุตบอลฯ  อ่าน 2 ครั้ง
  3.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2565  อ่าน 32 ครั้ง
  4.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายประจำเดือน สิงหาคม 2565  อ่าน 29 ครั้ง
  5.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายประจำเดือน กรกฎาคม 2565  อ่าน 30 ครั้ง
  1.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายประจำเดือน กันยายน 2565 อ่าน 1 ครั้ง 
  2.  รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   อ่าน 28 ครั้ง
  3.  ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อ่าน 29 ครั้ง
  4.  การรับลงทะเบียนผู้มีทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อ่าน 30 ครั้ง
  5.  ประกาศรายชื่อคนพิการที่ขาดคุณสมบัติที่จะรับเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ   อ่าน 27 ครั้ง
  1.  ประกาศสภา การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2565  อ่าน 16 ครั้ง 
  2.  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สา่ม ครั้งที่ 3 ประจำปี2565  อ่าน 31 ครั้ง
  3.  รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี2565  อ่าน 34 ครั้ง
  4.  รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี2565  อ่าน 41 ครั้ง
  5.  คำสั่ง สภาเทศบาลตำบลเมืองคง  อ่าน 41 ครั้ง

ลิงค์แนะนำ

  สมัครสมาชิก     เข้าสู่ระบบสมาชิก     ออกจากระบบสมาชิก
    ตั้งกระทู้ใหม่     อ่านทั้งหมด

017   คำถามที่พบบ่อย (Q & A) โดย admin วันที่ 16 มี.ค   อ่าน 130 ออกความเห็น 0